2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

4. Liga 2016:

správce: Petr Juráň (email: | tel: )

1. Kolo - 18. 4. 2016 v 17:30

Berušky B vs Velká vlna na hřišti "Lužánky" - 1:2 (26:32) [detail]

Jundrováci vs Vysmáté koule na hřišti "Komín Stodola" - 0:3 (20:39) [detail]

Kontumace vs Smolaři na hřišti "" - 0:3 (18:39) [detail]

Meteor vs Rychlá Želva na hřišti "Lužánky" - 2:1 (35:26) [detail]

Orel Řečkovice B vs Pomalý koule na hřišti "Medlánecká 24c" - 0:3 (25:39) [detail]

Pekaňos vs Pohoda na hřišti "Lužánky" - 0:3 (14:39) [detail]

Husovice B vs Plums na hřišti "Husovice, Vranovská 93" - 0:3 (16:39) [detail]

2. Kolo - 25. 4. 2016 v 17:30

Velká vlna vs Plums na hřišti "Vranovská 93, Husovice " - 0:3 (26:39) [detail]

Pohoda vs Husovice B na hřišti "U Hrocha, Veslařská" - 2:1 (34:31) [detail]

Pomalý koule vs Pekaňos na hřišti "Pod Špilberkem" - 1:2 (19:32) [detail]

Rychlá Želva vs Orel Řečkovice B na hřišti "Lužánky" - 1:2 (24:37) [detail]

Smolaři vs Meteor na hřišti "Lužánky" - 3:0 (39:14) [detail]

Vysmáté koule vs Kontumace na hřišti "Lužánky" - 3:0 (39:18) [detail]

Berušky B vs Jundrováci na hřišti "Lužánky" - 2:1 (29:30) [detail]

3. Kolo - 2. 5. 2016 v 17:30

Jundrováci vs Velká vlna na hřišti "Komín Stodola" - 1:2 (29:38) [detail]

Kontumace vs Berušky B na hřišti "" - 0:3 (18:39) [detail]

Meteor vs Vysmáté koule na hřišti "Lužánky" - 0:3 (26:39) [detail]

Orel Řečkovice B vs Smolaři na hřišti "Medlánecká 24c" - 2:1 (37:18) [detail]

Pekaňos vs Rychlá Želva na hřišti "Lužánky" - 2:1 (30:22) [detail]

Husovice B vs Pomalý koule na hřišti "Husovice, Vranovská 93" - 0:3 (20:39) [detail]

Plums vs Pohoda na hřišti "Tenis Club, Koliště 69" - 0:3 (13:39) [detail]

4. Kolo - 9. 5. 2016 v 17:30

Velká vlna vs Pohoda na hřišti "Vranovská 93, Husovice " - 0:3 (9:39) [detail]

Pomalý koule vs Plums na hřišti "Pod Špilberkem" - 1:2 (25:32) [detail]

Rychlá Želva vs Husovice B na hřišti "Lužánky" - 0:3 (26:39) [detail]

Smolaři vs Pekaňos na hřišti "Lužánky" - 1:2 (27:38) [detail]

Vysmáté koule vs Orel Řečkovice B na hřišti "Lužánky" - 3:0 (39:28) [detail]

Berušky B vs Meteor na hřišti "Lužánky" - 3:0 (39:20) [detail]

Jundrováci vs Kontumace na hřišti "Komín Stodola" - 3:0 (39:18) [detail]

5. Kolo - 16. 5. 2016 v 17:30

Kontumace vs Velká vlna na hřišti "" - 0:3 (18:39) [detail]

Meteor vs Jundrováci na hřišti "Lužánky" - 1:2 (36:34) [detail]

Orel Řečkovice B vs Berušky B na hřišti "Medlánecká 24c" - 2:1 (35:30) [detail]

Pekaňos vs Vysmáté koule na hřišti "Lužánky" - 2:1 (37:28) [detail]

Husovice B vs Smolaři na hřišti "Husovice, Vranovská 93" - 0:3 (28:39) [detail]

Plums vs Rychlá Želva na hřišti "Tenis Club, Koliště 69" - 2:1 (37:25) [detail]

Pohoda vs Pomalý koule na hřišti "U Hrocha, Veslařská" - 2:1 (38:25) [detail]

6. Kolo - 23. 5. 2016 v 17:30

Velká vlna vs Pomalý koule na hřišti "Vranovská 93, Husovice " - 2:1 (38:29) [detail]

Rychlá Želva vs Pohoda na hřišti "Lužánky" - 0:3 (23:39) [detail]

Smolaři vs Plums na hřišti "Lužánky" - 2:1 (27:19) [detail]

Vysmáté koule vs Husovice B na hřišti "Lužánky" - 3:0 (39:20) [detail]

Berušky B vs Pekaňos na hřišti "Lužánky" - 2:1 (30:34) [detail]

Jundrováci vs Orel Řečkovice B na hřišti "Komín Stodola" - 0:3 (16:39) [detail]

Kontumace vs Meteor na hřišti "" - 0:3 (18:39) [detail]

7. Kolo - 30. 5. 2016 v 17:30

Meteor vs Velká vlna na hřišti "Lužánky" - 2:1 (33:33) [detail]

Orel Řečkovice B vs Kontumace na hřišti "Medlánecká 24c" - 3:0 (39:18) [detail]

Pekaňos vs Jundrováci na hřišti "Lužánky" - 0:3 (18:39) [detail]

Husovice B vs Berušky B na hřišti "Husovice, Vranovská 93" - 1:2 (36:38) [detail]

Plums vs Vysmáté koule na hřišti "Tenis Club, Koliště 69" - 3:0 (39:26) [detail]

Pohoda vs Smolaři na hřišti "U Hrocha, Veslařská" - 3:0 (39:12) [detail]

Pomalý koule vs Rychlá Želva na hřišti "Pod Špilberkem" - 2:1 (30:29) [detail]

8. Kolo - 6. 6. 2016 v 17:30

Velká vlna vs Rychlá Želva na hřišti "Vranovská 93, Husovice " - 0:3 (26:39) [detail]

Smolaři vs Pomalý koule na hřišti "Lužánky" - 1:2 (29:29) [detail]

Vysmáté koule vs Pohoda na hřišti "Lužánky" - 1:2 (17:38) [detail]

Berušky B vs Plums na hřišti "Lužánky" - 1:2 (18:38) [detail]

Jundrováci vs Husovice B na hřišti "Komín Stodola" - 1:2 (21:35) [detail]

Kontumace vs Pekaňos na hřišti "" - 0:3 (18:39) [detail]

Meteor vs Orel Řečkovice B na hřišti "Lužánky" - 1:2 (17:29) [detail]

9. Kolo - 13. 6. 2016 v 17:30

Orel Řečkovice B vs Velká vlna na hřišti "Medlánecká 24c" - 3:0 (39:15) [detail]

Pekaňos vs Meteor na hřišti "Lužánky" - 2:1 (37:32) [detail]

Husovice B vs Kontumace na hřišti "Husovice, Vranovská 93" - 3:0 (39:18) [detail]

Plums vs Jundrováci na hřišti "Tenis Club, Koliště 69" - 3:0 (39:21) [detail]

Pohoda vs Berušky B na hřišti "U Hrocha, Veslařská" - 1:2 (23:30) [detail]

Pomalý koule vs Vysmáté koule na hřišti "Pod Špilberkem" - 1:2 (24:30) [detail]

Rychlá Želva vs Smolaři na hřišti "Lužánky" - 1:2 (21:34) [detail]

10. Kolo - 20. 6. 2016 v 17:30

Velká vlna vs Smolaři na hřišti "Vranovská 93, Husovice " - 0:3 (21:39) [detail]

Vysmáté koule vs Rychlá Želva na hřišti "Lužánky" - 2:1 (36:27) [detail]

Berušky B vs Pomalý koule na hřišti "Lužánky" - 0:3 (21:39) [detail]

Jundrováci vs Pohoda na hřišti "Komín Stodola" - 0:3 (23:39) [detail]

Kontumace vs Plums na hřišti "" - 0:3 (18:39) [detail]

Meteor vs Husovice B na hřišti "Lužánky" - 1:2 (25:36) [detail]

Orel Řečkovice B vs Pekaňos na hřišti "Medlánecká 24c" - 2:1 (37:32) [detail]

11. Kolo - 27. 6. 2016 v 17:30

Pekaňos vs Velká vlna na hřišti "Lužánky" - 2:1 (38:27) [detail]

Husovice B vs Orel Řečkovice B na hřišti "Husovice, Vranovská 93" - 1:2 (17:36) [detail]

Plums vs Meteor na hřišti "Tenis Club, Koliště 69" - 3:0 (39:13) [detail]

Pohoda vs Kontumace na hřišti "U Hrocha, Veslařská" - 3:0 (39:18) [detail]

Pomalý koule vs Jundrováci na hřišti "Pod Špilberkem" - 2:1 (34:30) [detail]

Rychlá Želva vs Berušky B na hřišti "Lužánky" - 2:1 (38:26) [detail]

Smolaři vs Vysmáté koule na hřišti "Lužánky" - 2:1 (31:25) [detail]

12. Kolo - 29. 8. 2016 v 17:30

Velká vlna vs Vysmáté koule na hřišti "Vranovská 93, Husovice " - 0:3 (10:39) [detail]

Berušky B vs Smolaři na hřišti "Lužánky" - 2:1 (36:28) [detail]

Jundrováci vs Rychlá Želva na hřišti "Komín Stodola" - 2:1 (34:26) [detail]

Kontumace vs Pomalý koule na hřišti "" - 0:3 (18:39) [detail]

Meteor vs Pohoda na hřišti "Lužánky" - 0:3 (19:39) [detail]

Orel Řečkovice B vs Plums na hřišti "Medlánecká 24c" - 2:1 (35:24) [detail]

Pekaňos vs Husovice B na hřišti "Lužánky" - 3:0 (39:25) [detail]

13. Kolo - 5. 9. 2016 v 17:30

Husovice B vs Velká vlna na hřišti "Husovice, Vranovská 93" - 2:1 (29:29) [detail]

Plums vs Pekaňos na hřišti "Tenis Club, Koliště 69" - 3:0 (39:12) [detail]

Pohoda vs Orel Řečkovice B na hřišti "U Hrocha, Veslařská" - 3:0 (39:13) [detail]

Pomalý koule vs Meteor na hřišti "Pod Špilberkem" - 3:0 (39:24) [detail]

Rychlá Želva vs Kontumace na hřišti "Lužánky" - 3:0 (39:18) [detail]

Smolaři vs Jundrováci na hřišti "Lužánky" - 2:1 (35:31) [detail]

Vysmáté koule vs Berušky B na hřišti "Lužánky" - 1:2 (31:34) [detail]

14. Kolo - 12. 9. 2016 v 17:30

Plums vs Pohoda na hřišti "Tenis Club, Koliště 69" - 1:2 (22:37) [detail]

Vysmáté koule vs Orel Řečkovice B na hřišti "Lužánky" - 3:0 (39:24) [detail]

Berušky B vs Smolaři na hřišti "Lužánky" - 1:2 (26:29) [detail]

Pomalý koule vs Pekaňos na hřišti "Pod Špilberkem" - 3:0 (39:18) [detail]

Rychlá Želva vs Jundrováci na hřišti "Lužánky" - 0:3 (28:39) [detail]

Velká vlna vs Husovice B na hřišti "Vranovská 93, Husovice " - 1:2 (33:36) [detail]

Meteor vs Kontumace na hřišti "Lužánky" - 3:0 (39:18) [detail]

15. Kolo - 19. 9. 2016 v 17:30

Orel Řečkovice B vs Plums na hřišti "Medlánecká 24c" - 1:2 (27:32) [detail]

Vysmáté koule vs Pomalý koule na hřišti "Lužánky" - 2:1 (30:29) [detail]

Husovice B vs Smolaři na hřišti "Husovice, Vranovská 93" - 2:1 (29:23) [detail]

Pekaňos vs Berušky B na hřišti "Lužánky" - 2:1 (33:26) [detail]

Jundrováci vs Meteor na hřišti "Komín Stodola" - 0:3 (19:39) [detail]

Rychlá Želva vs Velká vlna na hřišti "Lužánky" - 1:2 (24:31) [detail]

Pohoda vs Kontumace na hřišti "U Hrocha, Veslařská" - 3:0 (39:18) [detail]