Herní řád

ke stažení ve formátu word a pdf zde

HERNÍ ŘÁD 24.1.

PREAMBULE

BRNĚNSKÝ PÉTANQUE POHÁR JE OTEVŘENÁ TÝMOVÁ SOUTĚŽ PRO VŠECHNY HRÁČE PÉTANQUE, PŘEDEVŠÍM V MĚSTĚ BRNĚ. VYHLAŠUJE SE KAŽDOROČNĚ, JIŽ OD ROKU 2001, NA DANOU LETNÍ SEZÓNU. TÝMY HRAJÍ V LIGÁCH S MOŽNOSTÍ POSTUPU DO VYŠŠÍ SOUTĚŽE. POŘADATELEM BRNĚNSKÉHO PÉTANQUE POHÁRU JE CARREAU BRNO.

1. TERMÍNY

Herní sezóna Brněnského pétanque poháru (dále jen BPP) trvá od dubna do září. Sezóna 2024 začíná 15.4.2024.

2. HRACÍ DNY

Hracím dnem Základní části je určeno každé pondělí, úterý, středa, čtvrtek v období, příslušně ke každé lize. Začátky soutěžních utkání budou určeny od 17.30 hodin. Přesné datum, čas, soupeři a místo utkání je dáno Rozpisem utkání BPP. Ten je závazný, neměnný a před zahájením nového ročníku bude vyvěšen na internetových stránkách soutěže www.pohar.carreau.cz. Po Základní části následuje Závěrečný den, kde proběhne vyhlášení výsledků a předání cen umístěným, Baráže a Ligový Pohár. Závěrečný den je plánován na víkendový nebo sváteční den tak, aby se mohlo hrát od dopoledne do odpoledne. Prezidium BPP si vyhrazuje právo v naléhavých důvodech tento rozpis pozměnit.

3. MÍSTO UTKÁNÍ

3.1. Domácí bouledrom

Každý tým má v přihlášce uvedený svůj domácí bouledrom (hřiště, kurt), kde bude hrávat svá domácí soutěžní utkání. Pokud některý tým neví, kde by mohl odehrávat svá domácí utkání, doporučujeme se poradit se správcem své ligy. V případě, že ani potom si neurčí bouledrom, bude všechna utkání odehrávat na hřišti svých soupeřů.

3.2. Parametry bouledromu

Hřiště je na pozemku v katastru města Brna, který je dostupný z MHD, maximálně 1km vzdálen od běžné zastávky. Povrch s převažujícím výskytem písku, štěrku a hlíny. Nejlépe parkové cesty nebo umělé kurty. Za nepřijatelný se považuje betonový nebo asfaltový povrch (pokud není pokryt tenkou vrstvou štěrkopísku), popřípadě povrchy krytých hal jako parkety, koberce či led, nevyhovující je též travnatý nebo bahnitý terén či vodní plochy. Ne moc vhodné jsou terény pískovišť (hluboký terén) a antukových hřišť (tvrdý a rovný terén). Hřiště by mělo být dostatečně chráněné před vstupem (je myšleno, aby přes kurt nevedla veřejná cesta nebo nebyl součástí rohu, z poza kterého by někdo přišel, mohl být zraněn nebo tím trpěla kontinuita hry) nepovolaných osob. Minimální velikost plochy bouledromu je 6 x 12 m nebo také dvě hřiště o rozměrech 3 x 12 m, od sebe vzdálená maximálně do vzdálenosti 50m, tzn. dvě hřiště, aby se na nich daly odehrát souběžně dva zápasy jednoho soutěžního utkání. Uvnitř hřiště nesmí být žádná překážka (strom, lavice, obrubník atd.). Je povolené hřiště s nepatrným sklonem cca do 20cm na šířku a 30 cm na délku, bez větších děr a  výstupků. V ojedinělých případech může Prezidium udělit výjimku na umístění hřiště mimo katastr města Brna za předpokladu dodržení podmínky dostupnosti MHD z centra Brna do cca 30 minut.

3.3. Povinnosti domácího týmu

Domácí tým je povinen před utkáním udržovat hřiště v hratelném stavu tzn. nezatravněné, bez větších kalužin, bez výkalů, bez předmětů, které by výrazně mohly měnit směr koule nebo ji dokonce nečekaně zastavit (velké kameny, větve atd.), na podzim bez listí. Doporučuje se zajistit dvě počítadla, jeden výtisk pravidel a jeden výtisk aktuální verze Herního řádu. Všechny bouledromy musí být před začátkem soutěže schváleny správcem příslušné ligy. Způsobilost bouledromu může správce posoudit opakovaně kdykoli v průběhu soutěže. 

4. TÝMY

4.1. Tým a hráči

Do soutěže  se může přihlásit libovolný tým. Tým tvoří minimálně 3 hráči uvedení na soupisce. Maximální počet hráčů jednoho týmu není omezen. Věk a pohlaví hráčů a jejich složení v týmu není nijak stanoveno, mělo by však být přihlédnuto k fyzické kondici a možnosti soustředěnosti, zvláště u menších dětí. U juniorských týmů je nutné, pakliže v aktuální sestavě nefiguruje hráč starší 18-ti let, aby byl v přihlášce potvrzen souhlas rodičů. Další hráče lze dopisovat v průběhu sezóny. Pro zamezení posilování týmů před závěrečnými soutěžními koly ligy bude soupiska definitivně uzavřena dne 31.8. Po tomto termínu není možné již žádného nového hráče do týmu přibrat. Prezidium BPP si vyhrazuje možnost v naléhavém případě udělit výjimku. U hráčů musí být uvedeno příjmení, jméno. Dobrovolný údaj je rok narození a kontakt. Žádný z hráčů nesmí být v průběhu jedné sezóny vepsán do soupisek více týmů.

4.2. Startovní poplatek

Startovné (zápisné) je 1500 Kč na tým/sezóna. Tento poplatek propadne pořadateli soutěže na pokrytí nezbytných nákladů (trofeje, pronájmy, energie, odměny, web, atd.) s vedením ligy. Jedná se o paušál za libovolný počet hráčů. Způsob a splatnost je určena Prezidiem BPP v přihlášce.

4.3. Přestupy a zánik týmu

Přestupy během sezóny nejsou povoleny. Po ukončení soutěže může hráč libovolně změnit tým. Při rozpadu týmu po soutěži je následníkem (název, postup, sestup atd.) týmu takové sdružení hráčů, které bude obsahovat většinu hráčů rozpadlého týmu, pokud se nedohodnou jinak. Při rovnosti má toto právo tým sdružující takového hráče, který odehrál více zápasů. Tým zaniká, pokud do další sezóny nebude sdružovat alespoň jednoho stejného aktivního hráče, který v minulé sezóně odehrál nejméně 8 zápasů. Tým okamžitě zaniká veřejným prohlášením (ověřeným) o ukončení účasti. Takový tým se může přihlásit znovu, ale do BPP je nasazen jako nový tým.

4.4. Název týmu

Tým přihlášený do BPP musí oznámit svůj soutěžní název. Název týmu nesmí obsahovat náznaky vulgarismu, rasové nesnášenlivosti, oslavovat spolky porušující lidskou svobodu. Je pokud možno uveden v latince, neobsahuje znaky působící problém v tisku a není příliš dlouhý. Důvodem je prezentace v médiích. Doporučujeme název o jednom až dvou slovech. Název týmu je vlastnictví hráčů, stejné nebo podobné názvy u jiných týmů nebudou zaregistrovány. Při zániku týmu zaniká i vlastnictví názvu a takové pojmenování může použít jakýkoliv jiný tým.

4.5. Správce týmu

Tým musí povinně určit Správce týmu, se kterým bude Správce Ligy a Prezidium BPP komunikovat a který bude tým zastupovat navenek. U Správce týmu je povinný kontakt, min. telefon a e-mail.

4.6. Osobní údaje

Odevzdáním či zasláním přihlášky (osobně nebo prostřednictvím správce týmu) dávají osoby v ní uvedené souhlas se zveřejněním  svých osobních údajů (jméno a příjmení, u správce týmu i e-mail a telefon) na internetových stránkách pořadatele za účelem kontaktu mezi týmy a vedení statistik.

5. HERNÍ SYSTÉM

5.1. Pravidla

Soutěž se během celého období hraje podle mezinárodních pravidel pétanque předaných týmům před soutěží nebo uveřejněných na stránkách soutěže. Výjimkou, z důvodů menší finanční náročnosti, je možnost použití rekreačních koulí. Ty však musí materiálně, rozměrově i hmotnostně odpovídat minimálním a maximálním povoleným parametrům. Nejsou povoleny koule jakékoliv „domácí“ výroby. U hry nebude přítomen rozhodčí, týmy jsou povinny se na místě shodnout. Námitky se mohou podat Správci ligy, jež může rozhodnout o anulování výsledků, opakování utkání nebo jeho dalším vývoji. V případě závažnějšího sporu se týmy mohou odvolat proti verdiktu Správce Ligy k Prezidiu BPP prostřednictvím oficiálního e-mailu BPP pohar@carreau.cz

5.2. Systém soutěže

Všechny Ligy mají dvě části, ZÁKLADNÍ ČÁST a BARÁŽE. V rámci možností Rozpisu utkání se budou střídat domácí utkání s utkáním na hřišti soupeře. Umístění v Základní části rozhodne o rozdělení týmů do Baráže. V základní části hraje každý s každým 2x, pokud nebude u ligy určen jiný systém. Týmy nepostupující do Baráže mohou hrát Ligový pohár BPP, ten se bude hrát jednorázově v Závěrečném dnu BPP.

Hracím dnem Základní části pro 1. ligu je každý čtvrtek v herním období

Hracím dnem Základní části pro 2. ligu je každé úterý v herním období

Hracím dnem Základní části pro 3. ligu je každá středa v herním období

Hracím dnem Základní části pro 4. ligu je každé pondělí v herním období

Hracím dnem Základní časti pro 5. ligu je každé pondělí v herním období

Závěrečný den, Baráže všech soutěží a Ligový pohár BPP proběhnou jako jednorázové turnaje každý s každým 1x, na místě a v den určený Prezidiem BPP. Kritéria pořadí týmů v baráži jsou stejná jako v průběhu ročníku - viz bod 5.3. Ráno před zahájením proběhne Slavnostní vyhlášení vítězů BPP a předání trofejí. Trofeje propadají pořadateli BPP, pokud se žádný zástupce týmu nezúčastní Slavnostního vyhlášení. Systém soutěže může být pořadatelem změněn z nepředvídatelných důvodů – například vzhledem k aktuální epidemiologické situaci.

5.2.1. 1. liga BPP

Hraje 8 týmů, které si účast zajistily v předchozím ročníku. Vítězem 1. ligy a tím i celého BPP se stává tým, který je po odehrání všech utkání na 1. místě celkového pořadí.

1. až 4. tým se může zúčastnit Ligového poháru BPP

5. a 6. tým hraje Baráž s 3. a 4. týmem 2. ligy o sestup do 2. ligy

7. a 8. tým sestupuje přímo do 2. ligy, může se zúčastnit Ligového poháru BPP

5.2.2. 2. liga BPP

Hraje 8 týmů, které si účast zajistily v předchozím ročníku. Vítězem 2. ligy se stává tým, který je po odehrání všech utkání na 1. místě celkového pořadí.

1. a 2. tým přímý postup do 1. ligy, může se zúčastnit Ligového poháru BPP

3. a 4. tým hraje Baráž s 5. a 6. týmem 1. ligy o postup do 1. ligy

5. a 6. tým hraje Baráž s 3. a 4. týmem 3. ligy o sestup do 3. ligy

7. a 8. tým sestupuje přímo do 3. ligy, může se zúčastnit Ligového poháru BPP

5.2.3. 3. liga BPP

Hraje 8 týmů, které si účast zajistily v předchozím ročníku. Vítězem 3. ligy se stává tým, který je po odehrání všech utkání na 1. místě celkového pořadí.

1. a 2 tým přímý postup do 2. ligy, může se zúčastnit Ligového poháru BPP

3. a 4. tým hraje Baráž s 5. a 6. týmem 2. ligy o postup do 2. ligy

5. a 6. tým hraje Baráž s 3. a 4. týmem 4. ligy o sestup do 4. ligy

7. a 8. tým přímý sestup do 4. ligy, může se zúčastnit Ligového poháru BPP

5.2.4. 4. liga BPP

Hraje 8 týmů, které si účast zajistily v předchozím ročníku. Vítězem 4. ligy se stává tým, který je po odehrání všech utkání na 1. místě celkového pořadí.

1. a 2. tým přímý postup do 3. ligy, může se zúčastnit Ligového poháru BPP

3. a 4. tým hraje Baráž s 5. a 6. týmem 3. ligy o postup do 3. ligy

5. a 6. tým hraje Baráž s 3. a 4. týmem 5. ligy o sestup do 5. ligy

7. a 8. tým přímý sestup do 5. ligy, může se zúčastnit Ligového poháru BPP

Herní systém i maximální počet týmů může být změněn vzhledem k počtu přihlášených týmů v příslušném roce.

5.2.5. 5. liga BPP

Hrají týmy, které si účast zajistily v předchozím ročníku a nově přihlášené týmy. Herní systém bude stanoven na základě skutečného počtu účastníků Prezidiem BPP po uzávěrce přihlášek. Při menším počtu účastníků budou týmy přiřazeny do 4. ligy.

5.3. Hodnocení týmů

Kritéria pro určení pořadí týmů v tabulce ligy:

-vyšší počet bodů získaných za vítězství v utkání (utkání je pojem pro sérii zápasů s jedním soupeřem)

-pokud je počet těchto bodů stejný, rozhoduje lepší poměr skóre, jenž je vyjádřen poměrem vyhraných a prohraných zápasů v utkání (výsledek utkání např. 2:1)

-pokud je i tento ukazatel stejný, rozhoduje poměr skóre z jednotlivých zápasů utkání (výsledky zápasů 13:8)

-jestliže je i poté výsledek týmů shodný, rozhoduje vzájemné utkání nebo tabulka vzájemných utkání v případě více shodných týmů. Poslední možností je rozhodující utkání nebo mini turnaj.

5.4. Hodnocení hráčů

Všichni hráči zařazeni na soupisku týmu se zúčastní hodnocení jednotlivců o Nejužitečnějšího hráče ligy vyjádřenou tabulkou Top hráčů. Každá liga má svého vítěze, který bude oceněn. Nejlepší hráč z 1. ligy je vyhlášen jako Nejužitečnější hráč BPP a obdrží putovní trofej a její repliku. Kritéria pro určení pořadí v tabulce Top hráčů ligy:

-alespoň 50% odehraných možných zápasů

-nejvyšší procentuální úspěšnost poměru vítězných zápasů k odehraným

-větší počet odehraných zápasů

-lepší rozdíl skóre z jednotlivých zápasů

-vyšší počet získaných jednotlivých bodů

-porovnání vzájemných utkání

-v případě shodnosti potom stejné umístění

5.5. Doplnění soutěží

Vybojovaný přímý postup do vyšší ligy či účast v baráži nesmí tým odmítnout ve dvou po sobě následujících sezónách. Při opakovaném odmítnutí postupu bude v následujícím ročníku přeřazen do nejnižší ligy. Při zániku (nepřihlášení) týmu a při odmítnutých postupech se ligy doplňují. Nejprve se nabízí místo týmům dle pořadí v Baráži, potom postupně přímo sestupujícím a naposled dle pořadí v nižší lize. Pro přijetí nabídky (bude zaslána na e-mail, sms správce týmu) doplnění vyšší soutěže je dán limit maximálně 24 hodin. Po uzávěrce přihlášek může být v případě nutnosti tento limit ještě zkrácen. Potom bude nabídka poskytnuta dalšímu týmu v pořadí.

6. LIGOVÉ UTKÁNÍ

Ligové utkání se hrají podle Rozpisu utkání BPP. Oba týmy se sejdou v určený čas na určené místo (bouledrom domácích). Je doporučeno dostavit se zhruba o 10 minut dříve pro vyřízení nezbytných formalit.

6.1. Formality

Základním dokumentem je Zápis o utkání. Do zápisu je nutné vyplnit všechny potřebné údaje nutné k zahájení utkání. Jako první zápis vyplňují hosté, potom jej vyplní domácí. Pouze v barážích se zápis vyplňuje současně (nikdo není domácí tým), tak aby soupeř neviděl nasazení hráčů. Po výměně zápisů s hráči vepsanými pro první zápas trojic, si správci týmů dopíší údaje ze soupeřova zápisu tak, aby obě kopie byly stejné. Poté může začít první zápas. Stejně se pak postupuje při nominaci hráčů do zápasů jednotlivců a dvojic.   

6.2. Soupiska

Soupiska je elektronická a vede ji za tým Správce ligy v software. Jde o seznam hráčů, kteří budou za tým hrát v průběhu sezóny. Tento seznam je předán písemně nebo e-mailem při odevzdání přihlášky. V průběhu sezóny je možno prostřednictvím Správce ligy soupisku doplňovat o další hráče. Do zápisu o utkání se může vepsat pouze hráč, který je na soupisce týmu, nebo je nejpozději před utkáním nahlášen Správci ligy k připsání na soupisku. Připisovat lze jen hráče, který ještě nenastoupil za žádný z jiných týmů v žádné z lig.

Po 31. 8. již nesmí týmy přibírat nové hráče. Tým, který zapíše nebo použije hráče, který je v soupisce jiného týmu, bude disciplinárně potrestán. Přehled soupisek bude k dispozici na internetových stránkách soutěže.

6.3. Identifikace hráčů

Pokud bude mít tým pochyby o identitě hráče, může správce týmu požádat hráče o legitimování nějakým průkazem (OP, ŘP, studijní průkaz, předplatné MHD), který určí jeho totožnost. Při zjištěném podvodu se tým i hráč vystavují disciplinárnímu trestu.

6.4. Začátek zápasů

Jestliže některý tým nestihne plánovaný začátek zápasu, je na něj soupeř povinen adekvátně čekat pouze tehdy, pokud tým své zdržení před utkáním nahlásí čekajícímu týmu. Čekací doba je 20 minut. Když se v této době soupeř dostaví, utkání začne standardně. Za neomluvené a opakované pozdní příchody se týmy vystavují disciplinárnímu trestu.

6.5. Trestné body

Pokud se i po této době soupeř nedostaví nebo se neomluví za zdržení, začínají se hrát utkání tak, jak jsou stanovena, ale bez vyplnění zápisu. Za každou započatou minutu potom přítomný tým získává jeden bod. Jestliže se soupeř dostaví v tomto čase (cca 11 minut), trestné body se zastaví, přičte se ještě jeden trestný bod za vyplnění zápisu a zápas pokračuje z toho stavu, kolik bodů dostal za trestné minuty.

6.6. Kontumace

Když soupeř vůbec nepřijde, vyplní tým zápis po 33 minutách čekání, do poznámek napíše, „soupeř se nedostavil“ a výsledky zápasů napíše jako 13:6 a výsledek utkání 3:0 ve svůj prospěch. Pokud se nedostaví oba soupeři, bude zápas rozhodnut v neprospěch obou týmů. Při nedostavení se k zápasu se týmy vystavují disciplinárnímu trestu.

6.6.1. Zápis kontumace do statistik hráčů

V případě, že je zápas neodehrán-kontumován, zapisují se do výsledků pouze body a skóre pro tým.

6.7. Nekompletní tým

Může nastat situace, kdy se soupeř dostaví v menším počtu hráčů než tři. Takový tým se může účastnit utkání, ale hráči nesmí použít koule nepřítomného hráče. Jestliže se některý tým dostaví opakovaně k utkání nekompletní (méně jak tři hráči), vystavuje se disciplinárnímu trestu.

6.8. Odložení, přerušení zápasů

Utkání, zápas se nezačne, přeruší nebo mírně odloží pouze z takových důvodů, které by mohly vést k ohrožení zdraví nebo by neumožňovaly hru (bouře, krupobití, silný studený déšť, husté sněžení, vichr lámající větve atd.). Na této situaci se musí shodnout oba týmy, zapíší to do zápisu a  jsou povinny si okamžitě domluvit náhradní termín (do termínu dalšího utkání, maximálně však 7 kalendářních dnů), který okamžitě nahlásí Správci ligy. SMS zprávou nebo ústně, e-mailem max. do hodiny poté. Při přerušení jsou všechny výsledky zaznamenány a případné pokračování se začne z tohoto stavu. Utkání se nesmí odkládat z žádných jiných důvodů např. pro nedostatek hráčů.

6.8.1. Předehrání zápasu

Utkání lze z vážných důvodů libovolně předehrát, oba týmy jsou však povinny o takové předehrávce včas informovat Správce ligy. Zápas odehraný bez vědomí Správce ligy bude kontumován v neprospěch obou stran. V případě, že o předehrávku usiluje jen jeden tým, není povinností soupeře mu vyhovět. Zápas se pak musí odehrát v termínu Rozpisu utkání, nebo bude pro nedostavení se týmu kontumován.

6.9. Pořadí zápasů

Utkání se odehrává tak, že jako první se hraje zápas trojic. Po skončení tohoto zápasu se neprodleně začnou hrát zápasy jednotlivec proti jednotlivci a na druhém hřišti (druhé polovině plochy) dvojice proti dvojici. Zápasy začínají současně ve stejnou chvíli. Z toho plyne, že ten, kdo byl nominován na jednotlivce, nemůže hrát dvojice a naopak. Po dohodě obou týmů může být pořadí zápasů obrácené, při zachování pravidla současného zápasu jednotlivců a dvojic. Do zápasu vždy může nastoupit jen ten hráč, který je na soupisce daného týmu a byl před zahájením tohoto zápasu vepsán do Zápisu o utkání.

6.10. Zranění, nedostavení

Zraní-li se hráč již vepsaný do zápisu utkání nebo se nedostaví, musí tým odehrát zápas ochuzen o takového hráče a hraje s odpovídajícím počtem koulí.

6.11. Hodnocení utkání

Vítězem utkání se stává tým s vyšším počtem vyhraných dílčích zápasů. Za to obdrží do tabulky soutěže jeden bod (v případě vyřazovacích utkání postupuje do dalších bojů nebo je celkovým vítězem) a skóre odpovídající poměru vyhraných zápasů k počtu zápasů prohraných. Jako pomocné skóre se vede součet výsledků dílčích zápasů.

6.12. Hlášení výsledků

Všechny tyto údaje jsou potom zapsány do zápisů a Správci týmů potvrdí podpisem souhlas s vepsanými výsledky. Domácí tým je povinen do 24 hodin po ukončení utkání výsledky doručit formou SMS, e-mail zprávy, osobní předání Správci ligy. Tým, který to neučiní, se vystavuje disciplinárnímu trestu. Jména jednotlivých hráčů v jednotlivých zápasech budou použita ke statistice jednotlivců. Zápis si oba týmy ponechají minimálně do dalšího kola k řešení neshod. Vzor zprávy: TÝM:TÝM výsledek, 1x1:jméno:jméno výsledek,2x2:jméno,jméno-jméno,jméno výsledek,3x3:jméno,jméno,jméno-jméno,jméno,jméno výsledek.

7. CENY

Pořadatel do soutěže věnuje putovní trofej zvanou „Brněnský pohár“, kterou obdrží vítězný tým 1. ligy na dobu do vyhlášení nového vítěze. Dále potom trofeje pro týmy umístěné na prvních třech místech ve všech ligách, které budou týmům ponechány. Pořadatel do soutěže věnuje putovní trofej zvanou „Nejužitečnější hráč BPP“, kterou obdrží hráč na 1. místě Top hráčů 1. ligy BPP na dobu do vyhlášení nového vítěze. Dále potom trofeje pro hráče umístěné na prvních třech místech ve všech ligách BPP, které budou hráčům ponechány. Sponzoři BPP případně věnují věcné nebo finanční dary pro hráče a individuální ocenění.

8. KOMUNIKACE

Veškerým řízením soutěže jsou pověřeni Správci Lig, kteří jsou za tuto činnost odpovědni Prezidiu BPP. Před samotným začátkem soutěže se sejdou Správci týmů na tak zvaném Zahajovacím turnaji, kde jim budou vysvětlena pravidla, systém, novinky a změny. Během soutěže samotné budou fungovat internetové stránky www.pohar.carreau.cz, kde budou všechny informace dostupné včetně diskuse. Ohlašování výsledků, protesty, připomínky, přihlašování a registrace týmů a hráčů probíhá na zveřejněných kontaktech E-MAIL,SMS,TEL. Komunikace mezi týmy bude dle zveřejněných kontaktů Správců týmů.

9. DISCIPLINÁRNÍ TRESTY

Za nedodržování Herního řádu může být Tým nebo Hráč disciplinárně potrestán. Disciplinární tresty uděluje Správce ligy, v případě odvolání Prezidium BPP. U méně závažných přestupků (např. nekompletní tým, nepřesné dodání výsledků…) je disciplinárním trestem neveřejné napomenutí od Správce ligy. Při opakování a u závažnějších přestupků (např. nedostavení se k zápasu, nepředání výsledků, nedohlášení hráče na soupisku, neudržované hřiště,…) je disciplinární trest okamžitý, může být spojen s kontumací či odebráním bodů a je zveřejněn na stránkách ligy. Správce ligy může také v odůvodněných případech vyzvat tým k určení jiného Správce týmu. Tým je povinen sdělit jméno a kontakty nového správce nejpozději do příštího hracího termínu. Při opakování závažných přestupků, případně u nejzávažnějších provinění proti HŘ (podvod s identitou hráče, použítí hráče jiného týmu, hrubé nesportovní chování…) může být tým/hráč zcela diskvalifikován a vyloučen z BPP. Pokud k diskvalifikaci či odstoupení dojde v průběhu rozehrané soutěže, zachovají se všechny odehrané výsledky (výhry i prohry), statistiky pokračujících týmů. Provinilému týmu/hráči se odeberou všechny dosažené body. Následná utkání se kontumují jako při nedostavení se k zápasu.

10. PŘIHLÁŠKY

Termín pro přijetí přihlášky je 31. března 2024 do 24.00 hod. Podmínkou přijetí je splnění požadavků na předání soupisky, stanovení Správce týmu s platnými kontakty, zaplacení startovního poplatku v tomto termínu, dále pak schválené domácí hřiště. Přihlášky mohou být podány přes e-mail nebo osobně na kontaktním místě.

 

V Brně dne 16.3.2024

Prezidium BPP